Thùng tròn 1100L

Quy cách: Ø129-109x110

THÙNG TRÒN 4000L

Quy cách: Ø227-200X122

THÙNG TRÒN 1350L

Quy cách: Ø147-137X85

Thùng tròn 2 lớp các loại

Quy cách: Ø129 - 109 X 110

Thùng tròn 220 lít

Quy cách: Ø80 - 65 x 50

THÙNG TRÒN 200 LÍT

Quy cách: Ø76-60x59

Thùng Tròn 250L

Quy cách: Ø 87-65 x 60

Thùng Tròn 350L

Quy cách: Ø 97-75 x 68

Thùng Tròn 400L

Quy cách: Ø 127-110 x 43

Thùng Tròn 500L

Quy cách: Ø 108-82 x 77

Thùng Tròn 750L

Quy cách: Ø 128-102 x 77

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,