Khay Vuông 109

Quy cách: 41 x 32 x 11

KHAY VUÔNG 908

Quy cách: 34x22x7

Khay vuông 608

Quy cách: 38 x 27 x 9

Khay vuông 808

Quy cách: 33 x 24 x 9

Khay vuông 708

Quy cách: 36 x 25 x 9

Khay vuông 408

Quy cách: 47 x 31.5 x 16

Khay Vuông 508

Quy cách: 41 x 29 x 9.5

Khay Vuông 208

Quy cách: 47 x 38 x16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,