VỈ SẤY TRÁI CÂY

Quy cách: 59.5x81x10

Máng Hồ

Quy cách: 52 x 36 x 13

Xô Hồ

Quy cách: Ø27 x 17

thùng Hóa Chất 50 lít

Quy cách: Ø32 x 54

Rổ ớt 2

Quy cách: 48 x 34.5 x 13.5

Xô 10 lít

Quy cách: X10

Khay Vuông 109

Quy cách: 41 x 32 x 11

Khuôn Gạch

Quy cách: 33 x 33 x 5

Kết Thủy Sản 3T1

Quy cách: 61 x 42 x 31

Kết Thủy Sản 3T9

Quy cách: 61 x 42 x 39

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,