Rổ Cua

Quy cách: 24 x 24 x 15

Cần xé có quai

Quy cách: Ø 53 x 36

Cần xé 3

Quy cách: Ø 46 X 29

Cần Xé 2

Quy cách: Ø 47 x 31

Cần xé 1

Quy cách: Ø 51 x 34

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,